Logo [ Login ]
There were 14 dogs found matching your search criteria. Displaying 1-14 of 14

Name Sex Sire Dam Colour Birth year
Chiharu no Kishi go Zara male Kaga No Ookishi Go Sapporo KagasouMara-Shimas Kogo Red 2015
Ehagaki Atatakai Zara female Seiryu Go Niigata KiyosatosowMakoto Red Hot Love Red 2003
Enpitsu Aka Zara male Seiryu Go Niigata KiyosatosowMakoto Red Hot Love Red 2003
Fudogataki Go Zara female Makoto Lover BoyEhagaki Atatakai Zara Red 2004
Fumiko No Katsuharu Go Zara female KatsuharuAkiko No ryo Go Zara Red 2016
Katsura No Koki Go Zara female
Katsuyoshi Koki Go Zara female
Kfando female Copperdots Yama HitoA-Kibi Ai Shido Red 2013
Megumi No Koki Go Zara female Mara-Shimas Koki's Kime WazaMara-Shimas Kogo Red 2010
Misako No Koki Go Zara female Mara-Shimas Koki's Kime WazaMara-Shimas Kogo Red 2010
Nakatake Matagiinu No Katai Go Zara male Mara-Shimas Ichi Kana YuushiMara-Shimas Kogo Red 2012
Ryo No Mio Go Zara male Mara-shimas Kei MikataKatsuyoshi Koki Go Zara Red 2012
Tadashi no Kishi go Zara male Kaga No Ookishi Go Sapporo KagasouKatsura No Koki Go Zara 2014
Watashi Hareru Azijos Magija female Zundzhu IncipitaIcyitadaki Go Tokime Red