Pedigree of Koutembou Go Akitsushimasou
Koutembou Go Akitsushimasou
Kourin Go Suzuwasou (Mitsusuzu, Kousuzu)
光鈴号 (鈴和荘)
Yuushin Go Aichi Ooiwa
雄心号 愛知大岩
Ishimatsu Go Aichi Ooiwa
石松号 愛知大岩
Takame Go Aichi Ooiwa
貴女号愛知大岩
Ryuuko Go Nikousou
Kouryuu Go Hayakawa Kiryuusou (Takatatsusou, Takaryuusou)
光龍号 早川貴龍荘
Oryuu Go Nikousou
Satsuki No Maihime Go Sagami Koharaso
Choutenbou Go Sagami Ayasesou
長天坊号 相模綾瀬荘
Touge No Tsukushinbou Go Soushuu Tanzawasou
峠ノ土筆坊号 相州丹沢荘
Naruto Uzushiome Go Sagami Ayasesou
鳴門渦潮女号(相模綾瀬荘)
Touge No Maisen Go Sagami Koharaso
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree