Pedigree of Shikon No Tama Go Tessaiga

Shikon No Tama Go Tessaiga
四魂の玉号 鉄砕牙

Haguro No Beniwaka Go Chuuou Hagurosou
羽黒の紅若号 中央羽黒荘

Suzuwaka Go Takahirosou
鈴若号 貴弘荘
Suzumine Go Kasuga Sakaesou
鈴峰号 春日栄荘
Jin No Haname Go Shinshuu Inaoka Bokujou
神の花女号 信州稲丘牧場
Marume Go Kifunesou
丸女号 貴船荘
Haguro Koujishi Go Chuuou Hagurosou
羽黒香獅子号 中央羽黒荘
Chiyohime Go Shimoshizusou
千代姫号 下志津荘

Naho Go Ashikaga Souunsou
菜穂号 足利草雲荘
Ryuuhou Go Ashikaga Souunsou
龍宝号 足利草雲荘

Tetsuarashi Go Honjou Arakisou
徹嵐号 本庄荒木荘
Takarako Go Minato Kouzansou
宝子号 港甲山荘
Chiho Go Ashikaga Souunsou
千穂号 足利草雲荘
Yoshi No Koumaru Go Aichi Murakamisou
義の甲丸号 愛知村上荘
Sachi Go Enoki
サチ号 ゑのき
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree